W ostatnim czasie przeciwnicy budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (dalej: ITPO) udostępniają w Internecie i rozsyłają za pośrednictwem mediów społecznościowych rzekome „naukowe dowody”, wskazujące jakoby instalacje termicznego przekształcania odpadów miały wpływ na wyższą od średniej zachorowalność na nowotwory. Straszą zwłaszcza dioksynami. Rozsyłane przez nich treści – w przypadku Bielska-Białej podpisane m.in. przez Inicjatywę Obywatelską STOP spalarni w Bielsku-Białej – są niczym innym jak tylko szkodliwą manipulacją i cynicznym wykorzystaniem fragmentarycznych badań naukowych. Czujemy się w obowiązku odnieść do najważniejszej kwestii, czyli obecności dioksyn w procesie spalania, oraz skomentowania kwestii bardziej ogólnej, czyli wykorzystywania quasi-naukowych opracowań do bezpodstawnego straszenia mieszkańców.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

 

Cel programu:

- realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami oraz budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu oraz zapobieganie powstawania odpadów;

- wspieranie inwestycji w modernizację systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej.

www.youtu.be/4fO8aAOcqao

 

 

„Chcemy recyklingu, ale nie chcemy spalarni. Chcemy spalarni, ale poza naszym regionem. Czym ona jest i dlaczego jest nam potrzebna.” Kolejna gorąca debata na temat spalarni śmieci dla Aglomeracji Beskidzkiej za nami

Dyskusja była gorąca i merytoryczna, co nie dziwi w przypadku tego typu obiektu. Wypowiadali się przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, inwestor, ale także przedstawiciele organizacji sprzeciwiających się budowie spalarni.  Przede wszystkim jednak, pytania zadawali mieszkańcy. Czego można się było dowiedzieć?

Będzie referendum

Bielszczanie podejmą w referendum decyzję na temat ewentualnej budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (ITPO). Urząd Miejski w Bielsku-Białej zorganizował cykl debat poświęcony tej inwestycji, aby przybliżyć czym jest i jakie korzyści przyniesie ITPO oraz wysłuchać opinii mieszkańców. Spotkanie (już trzecie) miało miejsce 16 listopada w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Kolejne odbędzie się 7 grudnia o godz. 18.00. także w BCK. W debacie wypowiadali się: Piotr Barczak, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Zero Waste”; Paweł Głuszyński z Towarzystwa na Rzecz Ziemi; Szymon Cegielski z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu i Piotr Prochot – przedstawiciel inwestora Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Moderatorem był dziennikarz Marek Czyż.

Zdrowie i spalarnia to nie wrogowie, wręcz przeciwnie – tak można skonstatować jedno ze stwierdzeń profesora Pawła Buszmana, znanego kardiologa, który był jednym z uczestników czwartej debaty na temat ewentualnego powstania ITPO dla Aglomeracji Beskidzkiej.

Dyskusja i tym razem była gorąca oraz merytoryczna. Licznie zgromadzeni mieszkańcy zadawali ważne pytania odnośnie potencjalnej inwestycji.

Mieszkańcy zdecydują w referendum, czy ITPO będzie, czy też nie. To oni, wraz z urzędnikami, specjalistami gospodarki odpadami, naukowcami i praktykami dyskutowali o inwestycji ponad dwa lata. Bielszczanie uczestniczyli także w pakietach działań edukacyjnych, które miały im przybliżyć, wyjaśnić i zobrazować, czym jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), jakie przynosi korzyści dla środowiska oraz jaki ma wpływ na cenę zagospodarowania odpadów. – Spotykamy się, aby rozmawiać, słuchać i słyszeć. W szeroko pojętych warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Miasto, udział wzięły dziesiątki tysięcy osób. Edukowaliśmy i edukujemy w mediach społecznościowych, poprzez gry, poprzez dyskusje czy dystrybucję folderów informacyjnych – także w tysiącach egzemplarzy. Organizowaliśmy konferencje, jest rada interesariuszy, realizujemy filmy edukacyjne, etc. To wszystko przekazywaliśmy w ramach edukacji, aby przedstawić nową inwestycję w jak najszerszej perspektywie, aby pokazać, że jest potrzebna, bezpieczna dla ludzi i środowiska oraz korzystna finansowo – mówił podczas debaty Wiesław Pasierbek, Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

 

 Agenda_16.11.pdf

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas spotkania z mieszkańcami dotyczącego ewentualnej budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, informujemy iż:

Szanowni Państwo,

 

w związku z trwającym dialogiem społecznym dotyczącym ewentualnej budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 5 października 2021 r. o godzinie 16.00 w Bielskim Centrum Kultury przy ul. Juliusza Słowackiego 27.

 

Agenda spotkania:

16.00-16.15 – Powitanie – Piotr Talaga oraz emisja filmu informacyjno-edukacyjnego

16.15-16.30 – Dlaczego w Poznaniu postawiliśmy na odzysk energii dla potrzeb ciepłownictwa –Katarzyna Kruszka-Pytlik, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

16.30-16.45 – ITPO dla Bielska-Białej – zagrożenie czy szansa? – Grażyna Nalepa, wieloletnia radna Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

16.45-17.10 – Dlaczego jestem „za”, dlaczego jestem „przeciw” – stanowiska zaproszonych ekspertów:

Paweł Głuszyński, Towarzystwo na Rzecz Ziemi

dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

Julia Rokicka, Partia Zieloni, Wrocław

dr. hab. inż. Sławomir Stelmach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Piotr Prochot, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

17.10-19.00 Debata – pytania mieszkańców do zaproszonych ekspertów